Proje Yönetimi'nin Temel Bileşenleri

Proje Yönetimi’nin Temel Bileşenleri

Girişimcilerin en büyük hayali kendi işletmelerini kurup başarılı projelere imza atmaktır. Bunun içinde muhakkak proje yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmaları gerekmektedir. Hepinizi okul yıllarında öğretmenlerinizin verdiği proje ödevlerini yapmış, basit bir ödevin bile zamanında ve doğru çalışmalar yürütülmediğinde ne kadar zor, işin içinden çıkılamaz bir hal aldığını görmüş veya deneyimlemişsinizdir. Bu nedenle, gelin önce proje ve proje yönetiminin anlamına bakalım. Ardından proje yönetiminin temel bileşenlerini birlikte inceleyelim.

 

Proje Nedir?

Proje kelime anlamı olarak; özgün bir ürün yada hizmet üretmek için gerçekleştirilmekte olan ve belirli bir zaman aralığında yürütülen çalışmalar bütünüdür. Başka bir ifadeyle; tek bir seferlik yapılan, belirli hedefleri bulunan, tekrar etmeyen, başlangıç ve bitişi bulunan, bütçesi bulunan, üretime katılan ekibin oluşturduğu örgütsel yapının üretim sonunda dağıldığı faaliyetler bütünüdür.

 

Proje Yönetimi Nedir?

Projenin gereksinimlerini karşılamak amacıyla, işlerin başlatılması, yapılacakların planlanması, planların yürütülmesi, yürütülenlerin kontrolü ve değerlendirilmesi, gerekli analizlerin yapılması vb. faaliyetler bütünüdür. Proje Yönetimi 7 temel bileşeni bulunmaktadır.

 

Proje Yönetimi’nin Temel Bileşenleri

 

  • Kapsam Yönetimi;

Kapsamın yönetilmesi öncelikle projeye nelerin dahil edip nelerin edilmeyeceğini tanımlama ve kontrol etme işidir. Projenin koşullarını, gereksinimlerini detaylı bir şekilde tanımlama, kontrollerinin ve takibinin yapılması gibi faaliyetleri içermektedir.

 

  • Zaman Yönetimi;

Projenin her bir bileşeninin başlangıç ve bitiş zamanlarının belirlenmesi ve takibinin sağlanmasıyla ilgilidir. Projenin zamanında tamamlanmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesini kapsamaktadır.  Proje zaman diyagramlarıyla projenin her bir faaliyeti kontrol edilir. Böylece olası gecikmelerin önüne geçilmesini sağlamaktadır.

 

  • Maliyet Yönetimi

Proje bileşenlerinin maliyetlerinin belirlenip ve projenin istenen bütçe içerisinde tamamlanmasına yönelik yapılan çalışmaları içermektedir. Proje içerisindeki her bir sürecin önceden maliyet çalışması yapılıp, beklenmeyen giderlerinde eklenmesiyle birlikte, belirlenen proje bütçesinin sürekli olarak takip edilmesi ve istenen mali sınırlar içerisinde kalmasına yönelik yürütülen faaliyetlerdir.

 

  • Kalite Yönetimi

Projenin istenilen şekilde sonuçlanması için yapılan tüm ara kontroller, denetlemeler ve raporlamaları içermektedir. Öncelikle projenin başarı kriterleri belirlenir, istenilen kalite koşullarının sınırları çizilir. Ardından yapılan tetkiklerle, faaliyetlerin istenilene uygun olup olmadığını, belirli metotlarla gözlemleyen, çözüm üreten ve raporlayan faaliyetler bütünüdür.

 

  • İnsan Kaynakları Yönetimi

Projede yer alacak kişilerin yeteneklerine göre belirlenmesi ve bu kişilerin en etkili şekilde görevlendirilmesiyle ilgilenmektedir. Projelerde çalışanların vizyonları projeye olan katkılarını ve projenin gelişimini doğrudan etkilediği için projelerde doğru kişilerin seçilmesi oldukça önemlidir.

 

  • İletişim Yönetimi

Bir Projede birimler kendi aralarında ve birbirleriyle rahat bir şekilde iletişim kurmalıdır. Bu nedenle projenin doğru ilerleyebilmesi, proje çevresinde toplanmış farklı özelliklerdeki kişilerin, bir iletişim ağı kurularak bağlantılarının sağlanması için gerekli olan tüm faaliyetleri içermektedir.

 

  • Risk Yönetimi:

Projenin olası olumsuzlarının en aza indirilebilmesi için yapılan çalışmalar bütünüdür. Projenin başarılı tamamlanmasını engelleyebilecek tüm risklerin, önlemlerin ve çözüm önerilerinin bulunduğu risk analizlerinin yapılarak yürütüldüğü faaliyetlerdir.

 

  • Tedarik Yönetimi

Hemen hemen her projenin tamamlanabilmesi için dışarıdan mal veya hizmet alınması gerekmektedir. Proje ihtiyaçların belirlenmesi, karşılaştırılarak karar verilmesi ve sistematik bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamını içermektedir.

 

  • Entegrasyon Yönetimi

Projenin tüm paydaşlarının aktivitelerini belirlemek, tanımlamak, koordine etmek için gerekli süreçleri içermektedir. Tüm birimlerin birbirleriyle olan bağlantılarını, etkilerini ve stratejik önemlerini inceleyen, özellikle proje yöneticilerinin hakim olması gereken faaliyetlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com