Maslow’Un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nelerdir?

Maslow’Un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Nelerdir?

 

Maslow 1943 yılında ortaya attığı insanın ihtiyaçlarının kendi içerisinde koyduğu sıra ve buna göre kişilik gelişimi düzeyi hakkında ki teorisi zamanla günümüzdeki son halini almıştır. Maslow’a göre bireyin kişilik gelişimini o anda duyduğu en baskın ihtiyacı şekillendirir. Birey kişilik yapısını geliştirebilmek için önce bulunduğu kategorideki ihtiyacını tam olarak giderebilmelidir. Maslow teorisi genelde bir piramit şeklinde gösterilir. Piramidin en altında fizyolojik ihtiyaçlar gelir ve bunlar karşılandığında bir üst düzey olan güvenlik ihtiyacı giderilmelidir. Bunu da sağlayan birey artık ait olma ve sevgi ihtiyacı duyar. Sevgiyi değer ihtiyaçları takip eder. Piramidin zirvesinde ise kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır. Maslow’a göre insan kendini geliştirebilmek için önce diğer ihtiyaç kategorilerini atlamalıdır.

 Fizyolojik ihtiyaçlar

Fizyolojik ihtiyaçlar insanın vücut ihtiyaçları ile üreme iç güdülerini kapsar. Nefes insanın ilk fizyolojik ihtiyacıdır. Beslenme ve su içme insanın yaşamını sürdürülmesi için ikinci sırada önemli etmenlerdir. Elbette bunların sonucu olarak boşaltım yapmak gerekir. Yetişkin ve sağlıklı insanın tüm bu ihtiyaçlardan sonra üreme iç güdüleri devreye girer. Cinsellik ve bu uğurda yapılanlar da fizyolojik ihtiyaçların bir sonucudur. Son olarak insan dinlemek ve uyumak ister. Çok aç bir insan kitap okumayı ya da cinselliği düşünmez. Buradan bakılınca piramit sırası doğru bir şekilde ilerlemektedir.

 

Güvenlik ihtiyaçları

Fizyolojik ihtiyaçlarını sağlayan insan bu durumun stabil olmasını ister ve kendini koruyacak önlemler alır. Beden bütünlüğünü ve sağlığını korumak, iş güvencesini sağlamak, etik kurallara uymak, aile sağlığı ve bütünlüğü korumak ile mal sahibi olmak bu kategori için yaptıklarını içerir.

 Ait olma ve sevgi ihtiyacı

İlk iki kategoriyi geçen insan sevmek ve sevilmek ister. Aile kurması, sevgi amaçlı cinsel yakınlaşmalar, arkadaşlık kurma, birlikte yapılan futbol maçları gibi aktiviteler bu kategoride olan ihtiyaçların karşılanması içindir.

 

Değer ihtiyaçları

Bu basamağa ulaşan insan toplumda saygı görmek ister. Kendisine güven duyulmasını ve bazı konularda başarıyı amaçlar.

 

Kendini gerçekleştirme ihtiyacı

Son kategori ise kendini gerçekleştirme ihtiyacıdır. Buraya gelmek çok zordur çünkü her insan alt katlardaki ihtiyaçlarını gideremez. Kendini gerçekleştirme içerisinde: doğruluk, erdem, yaratıcılık, bilgi birikimi gibi konular yer alır.

 

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com