İş Fikri Geliştirme Teknikleri

İş Fikri Geliştirme Teknikleri

Konvansiyonel Metotlar

Beyin Fırtınası en yaygın olanıdır. Hangi modeli uygularsak uygulayalım iş fikri geliştirme sürecimizin herhangi bir bölümünde destek olarak mutlaka yer alması gerekir.

Beyin fırtınası, konuyla ilgili yapıcı ve düşünür konumdaki bireylerin hiçbir etki ya da baskı altında kalmadan fikir üretmesine dayanmaktadır. Serbest atışa dayalıdır. Alakalı ya da alakasız birçok fikir üretilmelidir ki bir sonraki toplantıda üzerine tartışılıp belli bir sistem içerisinde gruplanabilsin. Burada toplantı yöneticisi olarak, potansiyel girişimci konumundaki kişiye büyük bir görev düşmektedir. Başlangıç yolu gösteren birkaç noktaya ulaştıktan sonra hemen Ters Beyin Fırtınası yapılmalıdır. Burada bizi başarısızlığa uğratacak noktaları bulmaya çalışırız. Böylelikle olası hata ve eksiklikler görülebilir.

Tekniklerin bir diğeri de “Gordon Yöntemi”dir. Klasik beyin fırtınasından tek farkı toplantı katılımcılarının, hedefi tam olarak bilmemeleridir. Katılımcıların hedefi tam olarak bilmemeleri ile yaratıcılık konusunda önyargılardan tamamen arınmış durumda fikir üretimi olması diğer tekniklere göre büyük avantaj sağlar. Katılımcıların önyargısız bir şekilde düşünce geliştirmelerini sağlamak için çok tecrübeli bir toplantı yöneticisi gerekmektedir. Uygulama ve yönetim açısından gayet zor bir toplantıdır.

Sıradaki yöntemimiz Kontrol Listesi tekniğidir. Beyin fırtınası sonucu elde edilen odak noktalar derin bir şekilde ele alınır. Başka kullanım alanları olabilir mi?, Yerine ne konabilir?, Nerelerde hangi değişiklikleri yapmak mümkün olabilir?, Boyutunu değiştirsek ya da tersine çevirsek nasıl olur? gibi sorular tüm kontrol listelerinde yer alan bazı klasik sorulardandır. İyi bir kontrol listesi, doğru yönleri işaret eden çarpıcı sorulardan oluşmalıdır. Bu da girişimcinin sorumluluğundadır.

Her nasıl olursa olsun, doğru ve yapılabilir bir iş fikri üretimi gerçekleştirmek zorundayız. Doğru olmayan bir iş fikrinde uzun süre motivasyon sağlayamayız. Motivasyonu kaybettiğimiz an, başarma şansımızı da kaybederiz.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com