Girişimci Düşüncenin Temelleri-3

Girişimci Düşüncenin Temelleri-3

Girişimci Düşüncenin Temelleri

3. Rekabetçi Düşünme

Günümüzde iş dünyasında kalkan sınırlar ve globalleşmenin etkileri, işletmeleri rekabetçi bir yapıya dönüştürmekte ve onları bünyelerine yenilikler ekleme konusunda zorlamaktadır. Günümüz profesyonel iş dünyasında rekabetçi düşünme, klasik ticari düşünme yönteminden farklı politikalara sahip olup, farklı stratejilerle işletmelere yenilikler katmakta ve ilerlemelerini sağlamaktadır. Rekabetçi düşünme politikaları belirlenirken işletmelerin bir dizi yol izlemesi ve çeşitli analizleri uygulaması gerekmektedir.

– Sektör ihtiyaçları analizi:

           Sektör ihtiyaçlarını belirleme rekabetçi stratejilerin belirlenmesinde ilk ve en önemli politikalardan birisidir. Gelişen ve yenilenen sektör teknolojileri, hem işletmelerin hem de müşterilerin alışkanlıklarına hızlı ivmeler kazandırmaktadır. Sektörün mevcut ihtiyaçları ve gelecekteki olası ihtiyaçları konusunda yapılan doğru analizler, rekabet konusunda işletmelere fikir verecek ve yol gösterici bir pusula olacaktır. Sektör ihtiyaçları belirlendikten sonra uygun çözümler üretilerek piyasada kalıcı olmak için stratejiler daha kolay ve uygulanabilir yöntemlerle ortaya çıkar ve daha hızlı bir şekilde hayata geçirilebilir.

– Rakiplerin analizi:

           Rakip analizi yapma sektörde kalıcı olmak ve büyümek için hayati önem taşıyan analizlerden birisidir. Rakiplerini tanıyan firmalar, rekabeti güçlendirecek hamleleri daha kolay belirleyebilir ve geleceklerine daha net bir şekilde yön verebilirler. Rakipleri tanıma konusunda yapılan analizler işletmelerin kendi bünyelerinde özelleştirilebileceği gibi, Swot analizi de işletmelere bu konuda yol göstermektedir. Rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri, piyasanın tehdit ve fırsatları ile aynı karede bulunduğu zaman firmalar atacakları adımlar konusunda daha kesin bilgilere sahip olabilirler. Rakip analizlerinde piyasaların o günkü koşullarından, rakip işletmelerin piyasa değerlerine kadar birçok unsur göz önüne alınmalı, işletmelerin mevcut durumları ve gelecekte beklenen durumları ile birlikte çok yönlü analizler gerçekleştirilmelidir. Sonuçlar doğrultusunda atılan adımlar işletmelerin net sonuçlar almasını sağlayacak ve hedeflere daha kolay ve emin adımlarla ilerlenmesine yardımcı olacaktır.

– Pazarlama stratejilerini geliştirme:

Firmalar günümüzün değişen ihtiyaçlarına ancak dikkat çekici pazarlama stratejileri ile cevap verebilirler. Günümüzün birçok teknolojik ve sosyal faktörü pazarlama stratejileri ile harmanlandığı zaman etkili sonuçlar vermektedir. Bu anlamda firmaların en büyük kozu ise sosyal medya kanallarıdır. Her geçen gün kullanıcı sayısının hızla arttığı sosyal medya kanalları, işletmeler için bulunmaz fırsatları da içinde barındırır. Viral reklamcılığın giderek arttığı günümüzde, firmalar hem reklamlarını etkili bir şekilde yapabilir, hem de mevcut çevrelerinin çok daha üzerinde potansiyel müşteriye ulaşarak kendilerini etkili bir şekilde tanıtabilirler. İşletmeler kendilerine en uygun platformları basit analizler ile bulabilir ve bu platformlarda işletmelerin karakterlerine uygun reklamcılık misyonları belirlenerek hızlı bir şekilde ilerleme imkanına sahip olurlar. Sosyal medya ve İnternet pazarlamasını kullanan firmalar rekabet konusunda da rakiplerine karşı oldukça önemli bir avantaj elde ederek, büyüme yolunda daha seri ve hızlı adımlar atabilirler.

– Firma analizi ve yenilikler:

Firmaların zorlu rekabet koşullarında ayakta kalabilmesinin en temel koşullarından birisi de işletmelerin kendilerini tanımaları ve iyi bir şekilde kendi bünyelerinde analiz yapabilmeleridir. Daha iyisini yapmak için çalışma ilkelerinin belirlenebilmesi için firmalar öncelikli olarak kendilerini analiz etmeli, eksik yönlerini belirleyerek bu alanlarda gerekli iyileştirme çalışmalarını tamamlamalı, mevcut sistemlerini daha da güçlendirip, rakiplerine karşı üstünlük sağlayıcı bir hale getirmelidir. İşletmelerin kendini geliştirme süreçleri yapılandırılırken güçlü firmaların sistemlerinin örnek alınması zaman kazandırıcı bir avantaj sağlayacaktır. Ancak rol model seçilirken aynı sektör içerisindeki lider firmalar örnek alınmalı ve benzer yapılar üzerinden modelleme çıkarılmalıdır.

Bu yöntem ve politikalar sayesinde işletmeler rekabetçi düşünme yeteneklerini geliştirerek piyasada daha kalıcı olmayı sağlayabilir, gelecekteki belirsizlikleri en aza indirerek firma geleceklerini garanti altına alabilirler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com