FİNANS MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

FİNANS MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?

Finans mühendisliğinin yakın bir geçmişi bulunmaktadır. İlk olarak 1980’li yılların başında risk yönetimi departmanları kurmaya başlayan Londra bankaları tarafında ortaya sunulmuştur.  Amaç bir firmanın maruz kaldığı veya kalabileceği finansal risklerin tümünün kapsamlı bir şekilde incelenmesinin istenmesidir. Bu süreç risklerin tanımlanması, ölçülmesi ve sonunda çeşitli enstrümanlarında (swaps, forwrds, futures vb.) kullanımıyla çözüm üretilmesini kapsamaktadır.

Finans mühendisleri farklı roller üstlenebilmektedir. Öncelikle mevcut finansal enstrümanları kullanarak minimum risk ve minimum maliyet çerçevesinde müşterisine çözüm sunmayı amaçlar. Mevcut enstrümanlarla çözüm yetersizse, yeni enstrümanları araştırıp geliştirirler. Ayrıca muhasebe kuralları ve vergi yasaları kapsamında firmanın avantaj sağlayabileceği boşlukları bulmak, fırsatları fark etmek veya yaratmak bir diğer çalışma alanlarıdır.

Finansal Analist ve  Finans Mühendisliği Karşılaştırması

Analiz, bir olguyu inceleyerek, onun temel bileşenlerini ve aralarındaki ilişkileri belirleme yöntem ve süreci olarak tanımlanabilmektedir. Finansal analist de finansal konularda durum tespiti yapar ve problemin boyutlarını belirlemeye yönelik çalışmalar yürütür.  Finans Mühendislerinin büyük bir çoğunluğu bu alana finansal analist olarak girmişlerdir. Finans mühendisleri bir analistten farklı olarak belirlenen probleme, gerektiğinde yeni bir araç veya yeni bir süreç uygulayarak yaratıcı çözümler getirmektir. Kısaca finans analisti sorunun teşhisini koymakta, finans mühendisleri de  çözüm üretmektedir.

Örneğin; bir firmada nakit akışlarında büyük dalgalanmalar yaşanıyor diyelim. Firma önce bu dalgalanmaların kaynağını bulmak ve ardından boyutu minimize etmek isteyecektir. Finansal analist geçmiş nakit akışlarını inceleyerek, dalgalanmaların nedenlerini, trendini, mevsimsel dalgalanmasını veya döviz kuru gibi tesadüfü bölümlerini belirler ve ayrıştırır. Bu noktadan sonra finans mühendisi devreye girerek her bir bileşeni ortadan kaldırmaya yönelik stratejiler geliştirir. Böylece firmanın finansal durumundaki dalgalanmaların minimize edilmesi hedeflenmektedir.

Sonuç olarak;

Teknolojinin gelişmesiyle, üretim, satış ve pazarlama yöntemleri de değişmektedir. Firmalar farklı pazarlara gelişmeyi istemekte hem dikey hemde yatay büyümeyi benimsemektedirler. Buda alınması gereken riskler anlamına gelmektedir. Bir finans mühendisi alınacak bu risklerin firmaya olan etkilerini araştırıp, analiz etmeyle görevli olacaktır. Böylece riskleri azaltıp yeni yatırımların karlılığını arttırabilecek çözüm önerileri üretebilecek ve firmanın büyümesinde önemli bir role sahip olacaktır.

Gelecekte bu mühendislik dalına olan ihtiyacın artacağı ve daha sık dile gelmeye başlayacağı düşünülmektedir. Firma sahiplerinin aynı anda birçok işi yönetmesi ve kontrol etmesi gerekmektedir. Bu nedenle iyi bir yöneticinin ilk yapması gereken şey kaliteli bir ekip kurmasıdır. Çalıştıracağı personelleri iyi analiz etmeli ve yeteneklerini nasıl kullanabileceğini bilmelidir. Bu nedenle girişimcilerinde kendi şirketlerinin ilerleyen zamanlarında bir finans mühendisine ihtiyaç duyması olasıdır. Özellikle finans dalgalanması yaşayan, nakit akışını idare etmekte zorluk çeken girişimcilerin işi uzmanlara bırakması bazen firma için çok daha yararlıdır.

Genellikle yapılan en büyük hata; bir girişimcinin hemen hemen her konuyla bizzat kendisinin ilgilenmeye çalışmasıdır. Bu durum iş yükü arttığında girişimciyi yorar ve tüketmeye başlar. Asıl en büyük farkı ve özelliği olan girişimcilik yönünü zaman içinde kullanamamaya başlar. Bu durum firmanın zararınadır. Bu nedenle imkanı olan girişimcilerin finans, risk yönetimi ve yatırım konularıyla ilgili çeşitli kurs ve programlarla kendilerini geliştirmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Böylece konuya hakim olup ileride çalıştıracağı personeli bu konuda takip edebilir, yönlendirebilir. Böylece konuyla ilgili bilgi birikimi olduğu için olası hataların oluşmasına engel olabilecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com